Vår lidenskap for fiskevelferd speiles i våre produkter

Produktene er rettet mot områder som dødfisktelling, diagnose og stressmåling som både hver for seg og samlet gir informasjon om sammenhenger og forbedringsområder for å øke vekst i sjø.
Fishwell innhenter data fra egne kilder og tredjepartstjenester gjennom verdikjeden for å analysere og predikere beste praksis.
Fokus på bedre fiskevelferd som resulterer i bedre vekst

Monitorerer og sporer stressnivå for fisk under trenging basert på analyse av overflatebevegelser.

Et unikt AI/ML basert system for videoanalyse av fiskeadferd.

 • Måler stressnivå under trenging for overvåkning, dokumentasjon, analyse og beslutningsstøtte for operasjoner.
 • Leverer dokumentasjon av avlusningsprosesser som viser årsaker, effekt og resultat av operasjonen.
 • Sammenligner operasjoner og hvordan de gjennomføres.

I kombinasjon med Detection måles dødelighet mot stressnivå gjennom en avlusningsoperasjon eller annen flytting av fisk.

Trengning er en av de mest kritiske operasjonene mht fiskevelferd, skader og død. For å kunne gjennomføre forbedringer er det avgjørende å definere «beste praksis».

Digital telling og rapportering av død fisk basert på videoanalyse gjennom avansert AI/ML.

Dødfisktellingen leverer et referansepunkt på fiskevelferd og sikrer konsistent, presise målinger og rapporter. Digitaliserer dagens manuelle rutiner og leverer bedre presisjon, reduserte kostnader og styrket HMS.

Detection sporer og teller flere fiskearter som laks, ørret, rognkjeks og leppefisk.

 • Teller død fisk over silekassen og rapporterer på fiskearter via dashboard og direkte via API.
 • Opereres via håndholdt nettbrett på anlegget.
 • Detection er utviklet for å møte myndighetenes krav til daglig telling.

Flere fiskearter kan spores gjennom trening av maskinlæringen hvor det er behov for dette. Detection anvendes alle steder hvor fisk telles over vann som for eksempel på slakterier.

GOODeye Detection ble lansert av OK Marine og Fishwell våren 2022 og er i drift hos flere oppdrettere.

Sporer forskjellige typer skader og dødsårsaker gjennom dødfisktellingen og kategoriserer dem i henhold til de nye standardene.

 • Måler, analyserer og dokumenterer vesentlige årsaker til fiskedød sett i forhold til aktuelle operasjoner og drift.
 • Leverer økt kunnskap om reelle årsaker til dødelighet og ett avansert referansepunkt for utvikling og planlegging av driften.

Anvendes med Stress Detection for å se sammenhengen med trenging, stress og skader.

Diagnostics er under utvikling.

Monitorerer og sporer stressnivå for fisk under trenging basert på analyse av overflatebevegelser.

Et unikt AI/ML basert system for videoanalyse av fiskeadferd.

 • Måler stressnivå under trenging for overvåkning, dokumentasjon, analyse og beslutningsstøtte for operasjoner.
 • Leverer dokumentasjon av avlusningsprosesser som viser årsaker, effekt og resultat av operasjonen.
 • Sammenligner operasjoner og hvordan de gjennomføres.

I kombinasjon med Detection måles dødelighet mot stressnivå gjennom en avlusningsoperasjon eller annen flytting av fisk.

Trengning er en av de mest kritiske operasjonene mht fiskevelferd, skader og død. For å kunne gjennomføre forbedringer er det avgjørende å definere «beste praksis».