Vår lidenskap for fiskevelferd speiles i våre produkter

Produktene er rettet mot områder som dødfisktelling, diagnose og stressmåling som både hver for seg og samlet gir informasjon om sammenhenger og forbedringsområder for å øke vekst i sjø.
Fishwell innhenter data fra egne kilder og tredjepartstjenester gjennom verdikjeden for å analysere og predikere beste praksis.
Fokus på bedre fiskevelferd som resulterer i bedre vekst

Digital telling og rapportering av død fisk basert på videoanalyse gjennom avansert AI/ML.

Dødfisktellingen leverer et referansepunkt på fiskevelferd og sikrer konsistent, presise målinger og rapporter. Digitaliserer dagens manuelle rutiner og leverer bedre presisjon, reduserte kostnader og styrket HMS.

Detection sporer og teller flere fiskearter som laks, ørret, rognkjeks og leppefisk.

 • Teller død fisk over silekassen og rapporterer på fiskearter via dashboard og direkte via API.
 • Opereres via håndholdt nettbrett på anlegget.
 • Detection er utviklet for å møte myndighetenes krav til daglig telling.

Flere fiskearter kan spores gjennom trening av maskinlæringen hvor det er behov for dette.

GOODeye Detection ble lansert av OK Marine og Fishwell våren 2022 og er i drift hos flere oppdrettere.

Stress Detection 

Overvåker og sporer stressnivå hos fisk under trenging basert på analyse av overflatebevegelser og fiskens atferd. 

Stress Detection er et unikt maskinlæring/AI-basert system for videoanalyse av fiskeatferd. 

 • Måler stressnivå under trenging med overvåkning, dokumentasjon, analyse og beslutningsstøtte for operasjoner
 • Leverer dokumentasjon på gjennomførte avlusningsprosesser som viser årsaker, effekt og
  resultat av operasjonen
 • Evne til å tilpasse seg og dokumentere helsesituasjonen i hver enkelt merde
 • Behandlingsrapport for læring og evaluering 
 • Sammenligne operasjoner og hvordan de gjennomføres 
 • Tilgang til historiske data 
 • API-integrasjoner mot relevante informasjonskilder 

 

Installasjon på fartøyets bro og tilgang til egen web-portal gir et bredt bruksområde:

Pre-ops     for planlegging av trenging
In-ops        for direkte tiltak under trenging
Post-ops    for læring og kunnskap rundt beste praksis

Sporer forskjellige typer skader og dødsårsaker gjennom dødfisktellingen og kategoriserer dem i henhold til de nye standardene.

 • Måler, analyserer og dokumenterer vesentlige årsaker til fiskedød sett i forhold til aktuelle operasjoner og drift.
 • Leverer økt kunnskap om reelle årsaker til dødelighet og ett avansert referansepunkt for utvikling og planlegging av driften.

Anvendes med Stress Detection for å se sammenhengen med trenging, stress og skader.

Diagnostics er under utvikling.