Fishwell Technology AS

Fishwell Technology AS er et norsk IT-selskap som ble etablert i 2019. Kontorene befinner seg i Drammen, hvor selskapet jobber med å utvikle praktisk anvendbare beslutningssystemer for oppdrettsindustrien basert på videoopptak-/ selektering og AI/ML-teknologi.

Fishwell leverer tjenester som øker lønnsomhet og bærekraft gjennom å forbedre fiskevelferd, redusere dødelighet, styrke dokumentasjon og sporing.

Selskapet har utviklet avanserte løsninger for innsamling og analyse av egne kilder og tredjepartsdata basert på AI/ML. To fokusområder er digital telling og analyse av dødfisk og måling av stressnivå på fisk under trengning. Sammen vil de gi et verdifullt referansepunkt som grunnlag for prediksjon og spissede forbedringprosesser.

Bakgrunnen for bedriftens oppstart var et erkjent behov i oppdrettsnæringen for bedre digitale verktøy for innsamling av relevante data, analyse, dokumentasjon og spesifikke verktøy for målrettede forbedringer.

«Stress-detection» måler stressnivå på fisk under trengning som en av de mest kritiske prosessene i henhold til skader og dødelighet, og som anvendes ved alle avlusningsprosesser, flytting mm.  Sett i sammenheng med andre data gir den grunnlag for beste praksis under operasjon. Utviklingsarbeidet er gjort i samarbeide med flere partnere som Hofseth, Nordlaks, Møreforskning, Clear Line Consulting og Cryogenetics.

GOODeye dødfiskteller ble utviklet i samarbeide med OK Marine som også er distributør av produktet. Den digitaliserer og erstatter den daglige manuelle dødfisktellingen pr merde basert på video og maskinlæring. Flere arter telles, som eksempelvis laks, rognkjeks og leppefisk og er i drift hos flere oppdrettere. Flere arter kan trenes inn etter behov.

For å sikre tilgang på riktig kompetanse og kapasitet har vi et eget dedikert utviklingsteam hos Orient Software. Kapasiteten kan enkelt økes ved behov.

Gründerpresangen

Gründerjulepresangen er en konkurranse rettet mot gründere innenfor havbruk og inneholder praktisk gründerhjelp på en rekke områder i tillegg til en pengepremie.

Premien skal kunne gi vinneren en god mulighet til å lansere og kommersialisere en ny idé, et produkt eller en tjeneste til havbruksnæringen.

 

Les mer

Les mer

Bærekraft

Fiskevelferd fokuseres i økende grad også som grunnleggende for effektiv og lønnsom drift. Det stilles stadig nye krav til data, analyse, dokumentasjon og forbedringsarbeid. Dette forsterker behovet for ny anvendelse og utnyttelse av digitale løsninger. Vi tror fokuset på forenkling av prosesser og dokumentasjon med fiskevelferd som drivkraft vil sikre bedre lønnsomhet og økt bærekraft innen Akvakultur. FN’s bærekraftmål (ESG) ligger i bunn for all utvikling.

Skreddersydd dokumentasjon

Det er mange målgrupper som har forskjellige krav til dokumentasjon.

Det er arbeidskrevende å sammenstille dette fra mange datakilder. Ved å tilpasse dokumentasjon, rapportering og sporing mot hver enkelt målgruppe kan dette automatiseres. Disse kan være interne, myndigheter, distributører og kunder som alle er interessert i å spore informasjon på hver enkelt batch/individ.

Menneskene

Kjell Wiik

CEO

Carl Martin Haug

RnD

Henrik Aarnes Wiik

Dinh Khac Hoai Phung

Dev

Ngo Nhat Duong

Dev

Thomas Haslestad

CTO

Fredrik Sanne

System Operations Manager

Truong Dinh Thien

Dev

Truls Langerød

COO

Lars Erling Krogh

Styreformann, Finans og Forretningsutvikling

Le Nguyen Phuac Thanh

Dev

Mats Lundell-Nygjelten

Lead Solution Architect

Leiv Aarflot

Biologi & Veterinærtjenester

Tran Quang Huy

Dev