HVER FISK TELLER

Hvem er vi & hva gjør vi

Fishwell leverer tjenester som øker lønnsomhet og bærekraft gjennom å forbedre fiskevelferden, redusere dødelighet, styrke dokumentasjon og sporing.

Selskapet har utviklet avanserte løsninger for innsamling og analyse av egne og 3.parts data basert på maskinlæring/AI. To fokusområder er digital telling og analyse av dødfisk og måling av stressnivå på fisk under trenging. Sammen vil de gi ett verdifullt referansepunkt som grunnlag for prediksjon og spissede forbedringprosesser.

Fler fisk til riktig tid

Sunn fisk til lavere kostnad. Du får informasjon for å kunne ta databaserte beslutninger for å bedre fiskevelferden.

book

Samle

Samler data fra egenutviklede sensorer og eksterne kilder

lock

Beskytte

Beskyttelse og overvåkning av dine data

auto_graph

Verdiøke

Gir innsikt til handling for bedre velferd i din operasjon

settings_accessibility

Tilgjengeliggjøre

Innlemmer og eksporterer innsikt og rådata til arbeidsflaten

Samarbeidspartnere

Alt utviklingsarbeid foregår sammen med kunde som i hovedtrekk er oppdrettere og brønnbåtrederier. Dette gir riktig grunnlag for å sikre at produktene er rettet mot de reelle behovene som etterspørres.

Fishwell har fokusert på å trekke inn de beste samarbeidspartnerne for å styrke avgjørende kompetanse og kapasitet til å gjennomføre utviklingsarbeid og etablere markedstilgang. Partnerne har ledende kunnskap som kompletterer og underbygger vårt utviklingsarbeid og leveranse til markedet.

Vi er sikre på at vi har fått de riktige samarbeidspartnere for å kunne levere ledende løsninger til markedet.